วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เจ็ดสิบแปด
 เป็นเท่าที่เป็นได้พอใจแล้ว

อยู่ในแนวธรรมชาติไม่ผาดโผน

ประสบการณ์ผ่านโลกไม่โชกโชน

ไม่ห้อยโหนอิงกระแสแต่อย่างใด


ใช้ชีวิตคิดว่างามตามประสา

หมั่นพัฒนาความรู้เพื่อสู่สมัย

ปรับตัวตนให้สอดรับกับวันวัย

ตามปัจจัยเอื้อเน้นความเป็นจริง


จึงเป็นอยู่เรียบง่ายแบบสายสงบ

รู้ว่าพบความงมงายในหลายสิ่ง

ที่เป็นเหมือนขยะใจจึงได้ทิ้ง

ทำตนยิ่งอยู่เรียบง่ายสบายดี


บางครั้งคราวมีปัญหาดูสาเหตุ

เป็นเพียงเศษเสี้ยวชีวิตไม่คิดหนี

สุขภาพกายถดถอยทยอยมี

ไม่เกินที่จะรักษาตามอาการ


เจ็ดสิบแปดไม่นับค่อยปรับเพิ่ม

ช่วยคอยเติมตามพลังแห่งสังขาร

หรือนับตอนร้อยกว่ากว่าถ้าอยู่นาน

จะมี"ญาณ" หรือจะ"ยาน"สักปานใด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น