วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หาความสุข

หาความสุข
หลายหลายคน ต่างเร่งคว้า รีบหาสุข
บ้างล้มลุก เพราะแย่ง เพราะแข่งขัน
มุ่งหาให้ ได้มา มากกว่ากัน
เพราะสุขนั้น เขานับ ได้ทรัพย์มา

สนองอยาก มากมาย มีหลายอยาก
ก็ย่อมยาก หยุดแย่ง แข่งกันหา
อำนาจโลภ บังสนิท มาปิดตา
จนลืมว่า สุขนั้น เป็นฉันใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น