วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การทำบุญคือการสลายกิเลส

การทำบุญคือการสลายกิเลส

การทำบุญ ก็เพื่อหมาย สลายกิเลส
ถ้าเพื่อเหตุ ผลของ สนองตัณหา
หรือทำเพื่อ ก่อเกิด เชิดหน้าตา
หรือหวังว่า โชคลาภดล จากผลบุญ

เป็นทำบุญ ด้วยใจ ไม่บริสุทธิ์
ห่างไกลจุด บุญกุศล จะดลหนุน
เหมือนทำบุญ แต่หลง เป็นลงทุน
บังเกิดคุณ แห่งบุญบ้าง ก็บางเบา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น