วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คู่ขนาน

คู่ขนาน

สิ่งเป็นคู่ แต่อยู่เช่น เส้นขนาน
ใกล้ไกลปาน เหมือนชิด สนิทมั่น
แม้เป็นไป ในทิศทาง อย่างเดียวกัน
แต่ไร้วัน บรรจบ ให้พบเจอ

หลายหลายอย่าง อาจเห็น ว่าเป็นคู่
แต่ต่างอยู่ ขนานกัน เช่นนั้นเสมอ
คนไร้คู่ จึงมิควร ครวญพร่ำเพ้อ
กลัวจะเผลอ คู่ขนาน ให้พานพบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น