วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ตาบอดสวย(ไม่บอดสี)

ตาบอดสวย(ไม่บอดสี)

เครื่องสำอางอย่างดีแต้มสีหน้า
ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ซ่อนเนื้อหนัง
ที่เหี่ยวย่นปิดซ่อนอาภรณ์บัง
ก็เพื่อหวังให้สวยรวยคนชม

เมื่อมองลึกไปกว่าอาภรณ์ปิด
เห็นหนังติดเนื้อฉ่ำเลือดน้ำผสม
เป็นเพียงธาตุดินน้ำและไฟลม
ที่กลืนกลมก่อกันเท่านั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น