วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปีใหม่

ปีใหม่

ทุกปีใหม่บอกเวลาบอกอายุ
บอกล่วงลุเลยวันถึงขั้นไหน
บอกแง่งามความคิดและจิตใจ
บอกเนื้อในตัวตนของคนเรา

เวลาสอนสร้างวิถีให้ชีวิต
เติมความคิดติดปัญญาพาพ้นเขลา
เห็นถูกผิดดีชั่วไหนมัวเมา
แล้วเลือกเอาเป็นวิถีชีวิตตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น