วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ด้วยความปรารถนาดี

ด้วยความปรารถนาดี

ให้มีความสุขสบายทั้งกายจิต
ให้ความคิดปรากฏแต่สดใส
ให้ความทุกข์ที่มีบ้างจางหายไป
ให้หัวใจมีแต่สุขในทุกวัน

ให้รุ่งเรืองเจริญไวในหน้าที่
ให้พบแต่สิ่งดีที่เฉิดฉัน
ให้ความรักยืนยงมั่นคงครัน
ให้ทุกวันเป็นวันดีของชีวิต

หมายเหตุ : มีสัมผัสซ้ำ วัน กับ วัน นะครับ แต่ไม่อยากเลี่ยงไปใช้คำอื่นเพื่อรักษาความครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น