วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ไม่มีดอกฟ้า

ไม่มีดอกฟ้า

ชะเง้อดูดอกฟ้าบุหงาสวรรค์
เพื่อเลือกสรรดอกที่มีความหมาย
ไว้ประดับร้อยเรียงเคียงข้างกาย
รอจนสายบ่ายเย็นไม่เห็นมี

หรือดอกฟ้าหลงทางอยู่กลางฟ้า
ไม่โน้มมามองดินกลัวสิ้นศรี
ปล่อยให้คนรอคอยน้อยใจทวี
จึงควรที่เลิกปองของไกลเกิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น